"

Permohonan Ditutup

Permohonan Kemasukan Kedua Ke UNIMAS Bagi Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Sepenuh Masa

Sesi 2014/2015 telah ditutup.Sebarang pertanyaan sila kemukakan kepada:

Unit Pengambilan dan Kemasukan
Bahagian Pengajian Prasiswazah
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : + 60 82 58 1166/1165/1063/1056
Faks : + 60 82 58 1048
Facebook : Bahagian Pengajian Prasiswazah