"

Maklumat Am

Permohonan Kemasukan Semester 2 Ke UNIMAS Bagi Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Sepenuh Masa Sesi 2013/2014

 

 

1. Permohonan adalah dibuka kepada pemohon lepasan STPM/Setaraf dan Diploma/Setaraf dari ALIRAN SAINS DAN TEKNIKAL sahaja bagi mengisi kekosongan dalam program pengajian ijazah sarjana muda secara sepenuh masa seperti berikut:

 

Bil
Fakulti
Kod
Program Pengajian Tempoh Pengajian
1
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
WS47
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber) 3 Tahun
2
WS48
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia Sumber)
3
WS49
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik)
4
WS50
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)
5
WS51
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
6
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
WC00
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sains Komputan) 4 Tahun
7
WC09
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)
8
WC11
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)

 

2. Tarikh-tarikh penting Pelaksanaan Pengambilan Semester 2 2013/2014
Bil
Perkara
Tarikh
1
Iklan Pengambilan Semester 2 2012/2013
3 November 2013
2
Aplikasi Atas Talian dibuka. Sila Klik disini untuk membuat PERMOHONAN >> https://estudent.unimas.my/KemasukanSemesterKedua/
4 - 22 November 2013
3
Aplikasi Atas Talian ditutup
23 November 2013
4
Tarikh akhir Penerimaan Borang Permohonan dan Dokumen Sokongan daripada calon
29 November 2013
5
Hebahan Keputusan Permohonan
*9 Januari 2014 (mulai jam 12 tengahari)
6
Pengesahan Penerimaan
9 - 17 Januari 2014
7
Tempoh Pembayaran Yuran dan Pendaftaran secara atas talian (e-Daftar bagi pelajar baharu)
13 Januari - 9 Februari 2014
8
Pendaftaran ke Kolej Kediaman
8 - 9 Februari 2014
9
Minggu Aluan Pelajar
10 - 14 Februari 2014
*Tarikh hebahan adalah tertakluk kepada pindaan oleh pihak Universiti

 

3. Yuran Proses

Permohonan hendaklah disertakan dengan bayaran yuran proses sebanyak RM15.00 melalui wang pos sahaja.

 

4. Prosedur Permohonan

Salinan borang permohonan beserta dokumen sokongan yang telah disahkan salinan asal hendaklah dimajukan melalui pos kepada:


Pendaftar
Unit Pengambilan dan Kemasukan

Bahagian Pengajian Prasiswazah
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

 

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:


Unit Pengambilan dan Kemasukan

Bahagian Pengajian Prasiswazah
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan, Sarawak

Tel : + 60 82 58 1166/1165/1063/1056
Faks : + 60 82 58 1048
Facebook : Bahagian Pengajian Prasiswazah

 

 

 

TARIKH TUTUP PENGHANTARAN DOKUMEN PERMOHONAN

Semua dokumen permohonan hendaklah sampai pada atau sebelum 29 November 2013.