"

Syarat Kemasukan

Kategori STPM

 

 

 

Syarat Am Universiti

 

 

Kelayakan Minimum STPM

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

DAN

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER

ALIRAN SAINS

BIL

(i)Program Pengajian
(ii) Kod
(iii)Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

1.

WS50
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)

6 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Biology.

Dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

Dan

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali/lapangan.

 

2.

WS51
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)

6 Semester
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL

(i) Kod
(ii) Program Pengajian
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

3.

WC00
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sains Komputan)

8 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics M
 • Mathematics T
 • Further Mathematics
 • Information and Communications Technology (ICT)

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics; dan
 • Additional Mathematics

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 

4.

WC03
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sistem Maklumat)

8 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics M
 • Mathematics T
 • Further Mathematics
 • Information and Communications Technology (ICT)

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics/Additional Mathematics

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 

5.

WC09
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)

8 Semester

6.

WC11
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)

8 Semester

 

Kategori Matrikulasi / Asasi

 

 

Syarat Am Universiti

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;


Dan

 

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

 

Dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER

ALIRAN SAINS

BIL
(i) Kod
(ii) Program Pengajian
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

3.

WS50
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)

6 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Biology.

 

Dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris

 

Dan

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerka-kerja amali/lapangan.

 

4.

WS51
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)

6 Semester
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

ALIRAN SAINS/KEJURUTERAAN/TEKNIKAL

BIL (i) Kod
(ii) Program Pengajian
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

3.

WC00
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sains Komputan)

8 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics
 • Computing
 • Computer Science

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics; dan
 • Additional Mathematics

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 

4.

WC03
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sistem Maklumat)

8 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics
 • Computing
 • Computer Science

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics/Additional Mathematics

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 

5.

WC09
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)

8 Semester

6.

WC11
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)

8 Semester

 

Kategori Diploma

 

 

 

Syarat Am Universiti

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;


Dan

 

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

Dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)


Dan

 

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (jika hilang);
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;
 • Salinan Transkrip Penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan Sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian; dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/Matematik Julai (Jika ada)

 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER

ALIRAN SAINS

BIL

(i) Kod Program Pengajian
(ii) Program Pengajian
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

1.

WS50
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)

6 Semester

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00

DAN

 

Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir

 

Dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

Dan

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali/lapangan.

 

2.

WS51
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
6 Semester

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

ALIRAN SAINS/KEJURUTERAAN/TEKNIKAL

BIL (i) Kod
(ii) Program Pengajian
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
3.

WC00
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sains Komputan)

8 Semester

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00;

DAN

 

Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics; dan
 • Additional Mathematics

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 

4.

WC03
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sistem Maklumat)

8 Semester


Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00;

 

DAN

 

Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Mathematics/Additional Mathematics

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

5.

WC09
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)

8 Semester

6.

WC11
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)

8 Semester


Kemaskini: 02 Disember 2014