"

Syarat Kemasukan

Kategori STPM

 

 

 

Syarat Am Universiti

 

 

Kelayakan Minimum STPM

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

DAN

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER

ALIRAN SAINS

BIL

(i)Program Pengajian
(ii) Kod
(iii)Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

1.

WS47
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)

6 Semester

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Biology.

 

 

2.

WS49
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik)

6 Semester

3.

WS50
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)

6 Semester

4.

WS51
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)

6 Semester

5.

WS48
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia Sumber)

6 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Chemistry.

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL

(i)Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

6.

WC00
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sains Komputan)

8 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics S
 • Mathematics T
 • Further Mathematics T
 • Computing

 

DAN

 

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics/Additional Mathematics

 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 

7.

WC09
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)

8 Semester

8.

WC11
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)

8 Semester

 

Kategori Matrikulasi

 

 

Syarat Am Universiti

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;
Dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER

ALIRAN SAINS

BIL
(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

1.

WS47
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)

6 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Biology.

 

2.

WS49
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik)

6 Semester

3.

WS50
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)

6 Semester

4.

WS51
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)

6 Semester

5.

WS48
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia Sumber)

6 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Chemistry.

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

ALIRAN SAINS/KEJURUTERAAN/TEKNIKAL

BIL (i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

6.

WC00
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sains Komputan)

8 Semester

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Computing
 • Computer Science

 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics/Additional Mathematics

 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 

 

 

7.

WC09
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)

8 Semester

8.

WC11
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)

8 Semester

 

Kategori Diploma

 

 

 

Syarat Am Universiti

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;
Dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)
Dan

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (jika hilang);
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf; dan
 • Salinan Transkrip Penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan Sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian; dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/Matematik Julai (Jika ada)

 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER

ALIRAN SAINS

BIL

(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

1.

WS47
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)

6 Semester

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00

DAN

Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Biology.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Biology.

 

2.

WS49
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik)
6 Semester

3.

WS50
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)

6 Semester

 

4.

WS51
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
6 Semester

 

5.

WS48
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Kimia Sumber)

6 Semester

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00

DAN

Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Chemistry.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Chemistry.

 

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

ALIRAN SAINS/KEJURUTERAAN/TEKNIKAL

BIL (i) Program Pengajian
(ii)  Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM

6.

WC00
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Sains Komputan)

8 Semester


Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00;

DAN

Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics/Additional Mathematics

 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut;

 • Mathematics S
 • Mathematics T
 • Further Mathematics T
 • Computing

 

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Computing
 • Computer Science

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

 • Mathematics/Additional Mathematics

 

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

 

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali.

 

 

7.

WC09
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)

8 Semester

8.

WC11
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)

8 Semester


Kemaskini: 01 November 2013